Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 113 40 88|serwis(at)iviter.pl

System chłodzenia laptopa – utrzymanie odpowiedniej temperatury pracy

Właściwa temperatura pracy laptopa jest niezwykle istotna w kontekście jego odpowiednio szybkiej i bezawaryjnej pracy. Podzespoły znajdujące się w obudowie laptopa są niezwykle wrażliwe na temperaturę, zbyt wysoka nie jest dla nich korzystna, a ponieważ wiele z nich rozgrzewa się w trakcie pracy, bardzo istotne jest utrzymanie wewnątrz urządzenia warunków sprzyjających wydajnemu działaniu. Odpowiada za to system chłodzenia, będący bardzo istotnym elementem architektury laptopa.

Zadaniem układu chłodzenia jest odprowadzanie nadmiaru ciepła na zewnątrz urządzenia, bowiem elementy laptopa pracujące w zbyt wysokiej temperaturze szybko podlegają zużyciu, co prowadzi do różnych awarii. Przegrzewanie wywołuje także niewłaściwe działanie urządzenia, o jego symptomach za chwilę.

Sprawność układu chłodzenia

Bardzo ważne jest zatem, w kontekście tego co napisano, utrzymanie właściwej sprawności układu chłodzącego. Cyrkulacja powietrza powoduje, iż podczas używania sprzętu w jego wnętrzu zaczyna gromadzić się brud. Kurz i pył zasysany jest z zewnątrz i osiada na kratkach wentylacyjnych, między łopatami wiatraków, prowadząc do spadku wydajności systemu i w konsekwencji niewłaściwego chłodzenia wnętrza komputera. Pracujący laptop wyraźnie się nagrzewa, co można sprawdzić dotykając jego obudowy. Dlatego tak istotna jest konserwacja systemu i okresowe czyszczenie elementów układu chłodzenia i wnętrza urządzenia. Wszystkim, którzy mają problemy z przegrzewającym się laptopem polecamy usługi naszego serwisu – jesteśmy w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić taką operację.

Ale konserwacja to nie tylko czyszczenie. Bardzo ważnym elementem systemu są termopasty i termopady – środki ułatwiające odprowadzanie ciepła z rozgrzewających się podzespołów i pośredniczące w wymianie cieplnej pomiędzy tymi podzespołami a radiatorami. Środki te podczas eksploatacji podlegają zużyciu tracąc swoje termiczne właściwości. Dlatego podczas konserwacji układu chłodzenia muszą zostać wymienione – jest to niezbędny element właściwie przeprowadzonego procesu serwisowania laptopa.

Objawy niewydolnego układu chłodzenia

Jak już wspomniano, jednym z objawów przegrzewającego się laptopa jest gorąca obudowa, trudno jednak traktować ciepło obudowy jako czynnik miarodajny, gdyż laptop może się nagrzewać nawet podczas swojej optymalnej pracy. Dlatego właściwe jest monitorowanie temperatury podzespołów za pomocą odpowiedniego oprogramowania, które sygnalizuje przekraczanie zalecanych granic. Istnieją także inne objawy, wśród których wymienić można:

 • głośną pracę wentylatorów

 • wolniejsze działanie systemu operacyjnego laptopa – proste zadania trwają dłużej niż zwykle

 • chwilowe zamrażanie pracy komputera

 • restartowanie systemu laptopa

 • samoczynne wyłączanie komputera, powodowane często zabezpieczeniami przed przegrzaniem wbudowanymi w system urządzenia

Niestety większość z wymienionych objawów może świadczyć także o innych defektach, niekoniecznie związanych z niesprawnością systemu chłodzącego, dlatego występowanie różnych niepokojące objawów powinno być konsultowane z serwisem – w wielu wypadkach tylko na podstawie odpowiedniej diagnozy serwisowej można ocenić przyczyny zaistniałych niepokojących nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

Zapobieganie przegrzewaniu laptopa

Oprócz konieczności okresowej konserwacji w postaci czyszczenia wnętrza urządzenia, wymiany termopasty i termopadów oraz odkurzania wiatraków można stosować kilka prostych zabiegów w trakcie codziennej eksploatacji:

 • unikać używania laptopa w miejscach szczególnie zapylonych – systematycznie czyścić z kurzu obudowę oraz miejsce pracy

 • aby nie ograniczać właściwej cyrkulacji powietrza należy unikać zasłaniania kratek wentylacyjnych

 • nie używać laptopa w miejscach szczególnie gorących, np. w pobliżu grzejników

 • unikać palenia papierosów podczas pracy komputerem – tytoń i popiół przenikają do wnętrza obudowy laptopa zapychając system wentylacyjny

laptop niedrożny system wetylacyjny

 • nie pracować z laptopem na kolanach, nie kłaść na miękkich podłożach (koce, pościel), co może powodować zasysanie kurzu lub przytkanie kratek wentylacyjnych

 • korzystać z podstawek chłodzących zapewniających odpowiednią cyrkulację powietrza wykorzystywać oprogramowanie do monitorowania temperatury pracy podzespołów laptopa

laptop system chłodzenia laptopa utrzymanie odpowiedniej temperatury pracy

By | 2018-06-15T13:44:45+00:00 15 czerwca, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author: