Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 113 40 88|serwis(at)iviter.pl

Odzyskiwanie danych

Odzyskiwaniem danych nazywamy szereg czynności związanych z odtworzeniem zawartości nośnika, która została utracona w wyniku różnych zdarzeń. Zdarzenia te najczęściej związane są z awarią nośnika, błędami systemu, działaniem wirusa czy też przypadkowym usunięciem pliku.

Przed utratą danych można się zabezpieczyć, sporządzając kopie zapasowe na zewnętrznych dyskach czy też w chmurach, albo stosując macierze RAID (na temat macierz RAID więcej informacji można znaleźć tutaj). Niestety najczęściej tego typu działań nie wykonujemy.

Na nośnikach czy w pamięciach urządzeń mobilnych, zarówno tych prywatnych, jak i korporacyjnych, gromadzona jest ogromna ilość informacji. Zwykła awaria urządzenia może spowodować duże straty, zwłaszcza jeśli dotyczy danych biznesowych. Dlatego bardzo dobrą praktyką jest sporządzanie backupów, w przeciwnym wypadku narażamy się na spore koszty zlecając odzyskanie danych wyspecjalizowanym w tej dziedzinie firmom data-recovery.

Proponujemy garść informacji związanych ze specyfiką dziedziny odzyskiwania danych.

Przyczyny utraty danych

Fizyczne uszkodzenie nośnika

Są to awarie spowodowane poprzez:

  • uderzenie, upadek, w efekcie których następuje uszkodzenie powierzchni platerów, kości pamięci (np. w dyskach SSD) lub mechanicznych elementów ruchomych

  • uszkodzenie elementów elektronicznych – np. zwarcie w wyniku awarii zasilania

Logiczne uszkodzenie danych

W tym przypadku nośnik działa, ale dane przestają być dostępne – uszkodzona zostaje ich struktura. Do najczęściej występujących przyczyn tego typu uszkodzeń zalicza się:

  • uszkodzenie systemu plików

  • działanie wirusów – bardzo istotna w tym kontekście jest aktualizacja oprogramowania antywirusowego i ostrożność

  • sformatowanie dysku – usunięcie rejestrów plików i utrata dostępu do nich

  • usunięcie plików – po takiej operacji pliki nadal są obecne na dysku, stąd ważne jest aby nie zapisywać nowych informacji i w ten sposób nie doprowadzić do nadpisania skasowanych danych i ich bezpowrotnego usunięcia

Błędy tego rodzaju mogą mieć różny charakter: od błędnych wpisów w tablicy alokacji do utraty systemu plików. Dochodzi do nich najczęściej podczas przerwania operacji zapisu w systemie plików, a bezpośrednią przyczyną jest np. awaria zasilania, w wyniku której ostatnie zmiany nie zostają wprowadzone. Więcej informacji dotyczących błędów logicznych w kontekście odzyskiwania danych można znaleźć tutaj.

W przypadku utraty danych na nośniku, którego dalsza eksploatacja jest możliwa, należy bezwzględnie zaprzestać jego używania. Każda operacja wywołuje nadpisywanie dysku i może uniemożliwić późniejszy odzysk. Należy zatem wyłączyć sprzęt i udać się do serwisu. Wszelkie próby odzyskania danych własnoręcznie za pomocą odpowiedniego oprogramowania są ryzykowne. Bezpieczniejsze jest powierzenie danych wykwalifikowanym technikom kompetentnym w tego typu operacjach.

Zapraszamy do Kliniki Danych – naszego oddziału specjalizującego się w procesach odzysku z wszelkich typów nośników.

By | 2018-07-17T12:54:41+00:00 17 lipca, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author: